Süleyman GENÇOĞLU

1998  yılında Marmara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İPG HUKUK BÜROSU’sunun kurucusu olup  yerli ve yabancı şirketlere ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ağırlıklı olarak İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku ve  Sözleşmeler Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik  Hukuku Sertifika programına katılarak başarı sertifikası almıştır.  İşverenler ile çalışanlar arasında iş hukuku alanında doğan veya doğması muhtemel bir çok ihtilafın çözümünde aktif rol almaktadır. Uyuşmazlıkların öncelikle sulh yoluyla  çözülebilmesi, uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda ise uyuşmazlıkların en kısa sürede, en az masrafla ve müvekkil lehine neticelendirilmesi  için çalışmalar yapmaktadır. İş kazalarının hukuki boyutu ve sonuçları ile ilgili olarak işverenlere ve çalışanlara eğitimler vermektedir. Yerli ve yabancı ticari sözleşmelerin  düzenlenmesi, incelenmesi ve bu sözleşmelerden doğan her türlü uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda tecrübe sahibidir.  İpotek akit tablolarının hazırlanması, ipotek tesisi ve ipoteklerin kaldırılması gibi hukuki işlemlerin de takibini yaparak müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir.  

Halen İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde eğitimine devam etmekte olup iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Halil Kamil İNCE

1974 yılında İstanbul  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Uzun yıllardır yerli ve yabancı şirketlere ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri ile İPG HUKUK BÜROSU bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ile İcra  ve İflas Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ozan PARLAK

Lise eğitimini Denizli TEV Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çeşitli alanlarda hizmet veren hukuk büroları ile uluslararası bir sigorta şirketinin hukuk biriminde çalışmıştır. Halen  İPG HUKUK BÜROSU bünyesinde çalışmaktadır.

Ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmekte ve aynı zamanda KVKK uyum projeleri içerisinde de etkin görev almaktadır. Bunun yanı sıra ticari sözleşmeler ile hizmet sözleşmeleri ile Vergi Hukuku bağlamında müvekkil sorunlarının çözümü adına çalışmalarını sürdürmektedir. Hukuki konularda birden çok sempozyum, seminer ve Webinar’a katılan Ozan uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda Sempozyum ve Webinarlarda tebliğler de sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitimine devam etmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir. Profesyonel olarak Eskrim sporu ile de ilgilenmektedir.

Zeynepcan Işkın GENÇOĞLU

2006 yılında Özel Çamlıca Bilfen Lisesi’ni bitirdikten sonra  2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çeşitli alanlarda  hizmet veren hukuk bürolarında çalışmıştır. Halen  İPG HUKUK BÜROSU bünyesinde çalışmaktadır.

Ağırlıklı olarak Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.