• VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

    GİRİŞ             Ülkemiz kanun koyucuları tarafından siyasi bir araç olarak görülen ve sıkça uygulanmakta olan halk arasında “Vergi Affı” olarak bilinen uygulamalar ile vergi borcunu geç ödeyen mükelleflerin cezalandırılmaması karşısında, düzenli olarak vergi ödevini yerine getiren mükelleflerin neden ödüllendirilmediği eleştirilerine karşılık, Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer m. 121 ile Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi kurumu düzenlemesi getirilmiştir. İdarenin bu düzenleme ile […]

  • UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ve GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER

    4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, çalışan ile işveren arasında çalışmanın uzaktanyapılabilmesine imkan sağlamakta idi. Bu madde yapılacak sözleşmenin yazılı olmasıgerektiğini ve bu sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretinödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasınailişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkinhükümleri yer alması gerektiğini belirtmekte […]